אסיפה של הדירקטוריון

ישיבות של הדירקטוריון נעשות אחת לתקופה. הדירקטורים מתמנים ע"י בעלי המניות. חוותם הם כלפי החברה ורק אח"כ כלפי בעל המניות שמינה אותה. הם הגוף המפקח והמבקר על הנעשה בחברה. ולכן בראש ובראשונה טובת החברה לעיניהם. מתכנסות לפרקים – תלוי בחברה. הדירקטוריון ממנה לעיתים ועדות ואז כשהועדה מכינה דוח הוא מתכנס כדי לאשרו. בחברות ציבוריות יש מושג שנקרא דח"צ – דירקטורים חיצוניים ששומרים על האינטרסים של הציבור בחברה. החברה ממנה אותם והרשות לני"ע צריכה לאשר זאת.

דילוג לתוכן