אסיפות בעלי מניות

דרך קבלת החלטות בחברה בדר"כ מתבצעת במסגרת אסיפות או ישיבות. בעלי מניות מתכנסים באסיפות בעלי מניות.
1. אסיפה כללית/שנתית של בעלי המניות מתכנסת פעם בשנה וכל בעלי המניות אמורים להגיע, במסגרת האסיפה מקבלים מספר החלטות למשל אישור דוחות.
2. אסיפה מיוחדת – כי יש לה תכלית לצורך ההתכנסות (שהדירקטוריון כינס בגלל שרצה אישור למשהו).
3. אסיפת סוג – לפעמים אפשר להקצות סוגים שונים של מניות. לפעמים נוצר מצב שבגלל אופי המשקיעים השונים מנפיקים סוגים שונים של מניות. כל מניות סדרה א' מקנות דיבידנד וניהול (דירקטור) וכל מניות סדרה ב' מקנות דיבידנד בלבד. לפעמים מתכנסת אסיפה של בעלי מניות רק מסוג מסוים.
רשם החברות מחייב לקיים אך ורק אסיפה כללית/שנתית, חייב להתקיים תוך 15 חודשים מהאסיפה האחרונה. מנגנון האסיפה הוא של רוב רגיל. אלא אם התקנון הגדיר שבנושאים מסוימים צריך רוב יותר גבוה (או בהסכם מייסדים). יש גם הסדרי הצבעה בין בעלי מניות.

דילוג לתוכן