דירקטוריון

דירקטוריון הוא למעשה מועצת מנהלי החברה, אשר הוא למעשה הגוף שמתווה את מדיניות החברה ומגבש את חזונה. הדירקטוריון ממונה על ידי בעלי המניות בחברה. חברי הדירקטוריון אינם ממונים על ניהולה השוטף של החברה, שכן לשם כך קיים מנהלה הכללי של החברה.

דילוג לתוכן