הליך ההתאגדות של החברה

מתן תוקף להסכם ההתאגדות בין היזמים לבין צדדים שלישיים לאחר הליך קונסטיטוטיבי (חוקי) של רישום החברה המסתיים במתן תעודת התאגדות חתומה ברשם החברות.

דילוג לתוכן