כונס נכסים (רגיל)

מבצע הליכי כינוס, לקיחת נכסים ומכירתם והשבת יתרת המכירה לאחר שכרו לנושה. בהליכי שיעבוד. הרבה פעמים תהליכי כינוס מסתיימים בפירוק.

דילוג לתוכן