מניה

מניה היא סוג של נייר ערך המהווה שטר בעלות על חלק מחברה. המניה מקנה למחזיק בה מעמד של שותף בחברה. מעמד כל שותף בחברה חזק יותר, ככל שיש בידיו מניות רבות יותר משאר השותפים. מי שמחזיק יותר מ – 50% ממניות חברה מכונה: בעל שליטה. מניה הינה נכס הניתן לקנייה, מכירה, העברה, שעבוד והורשה. המניות מסווגות לסוגים שונים, כאשר כל סוג נושא שם, המבטא את הזכות העיקרית, או את צירוף הזכויות העיקריות שסוג המניה מקנה. בין הסוגים השונים נמצאות מניות רגילות, מניות בכורה, מניות רגילות מבוכרות, מניות יסוד ומניות נדחות.

דילוג לתוכן