מסמכי ההתאגדות

מסמך אחד – תקנון. בעבר היה בנוסף גם תזכיר ההתאגדות. במסגרת הרישום מגישים מסמכים נוספים. אך המסמך המרכזי הוא התקנון שמהווה את לב ליבה של החברה. סעיף 17א לחוק קובע "דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בלי מניותיה וכן בין בעלי מניותיה ובין עצמם" כלומר התקנון הסכם משולש שמכסה את החובות והזכויות בין בעלי המניות ובין החברה וגם בין בעלי המניות ובין עצמם. בכל תקנון חייבים להיות מספר דברים שהם חובה ומעבר לזה אפשר להמשיך ולהכניס סעיפים. חייב להיות:
1. שם החברה
2. מטרות החברה
3. הון המניות הרשום של החברה (וכמה מקצים ממנו)
4. הגבלת אחריות בעלי המניות של החברה
תקנון חייב להיות חלק ממסמכי ההתאגדות ומוגש לרשם החברות לרישום.

דילוג לתוכן