רשם החברות

הרישום בניגוד למדינות אחרות הוא דקלרטיבי (הצהרתי) ולא קונסטיטוטיבי (חוקי). כלומר אנו מצהירים שאנו בעלי המניות, אך ייתכן ואנו לא. כלומר יכול להיות שמכרנו מניות בחברה ובגלל שהקונה לא שינה ברשם החברות, זה עדין ע"ש המוכר.

דילוג לתוכן