שם החברה

ס' 26 – 28 לחוק קובעים:
ציון הביטוי בע”מ – אם החברה מוגבלת באחריות.
סייג לשימוש בביטויים:
1. שם דומה לחברה קיימת – לדוגמה, בית המשפט קבע שחברת נסיעות בעפולה לא תוכל להירשם כחברת "בואינג נסיעות עפולה" משום שהדבר מרמז שחברת בואינג העולמי עומדת מאחוריה.
2. שם דומה לסימן מסחר.
3. שם שיש בו משום תרמית או תחרות בלתי הוגנת.
4. שם העלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו – לדוגמה, לא אושר שם לחברת סרטים בשם "סרטי הכותל" בטענה שמדובר במקום קדוש.

דילוג לתוכן