כיצד מקימים חברה בערבון מוגבל / חברה בע"מ?

פשוט מאוד, ממלאים את טופס רישום החברה באתר, עליך לדעת מי הם בעלי המניות של החברה ואת חלוקת המניות הראשונית. לאחר מילוי הפרטים הקמת החברה יוצאת לדרך בתוך דקות!

דילוג לתוכן