דרכון פורטוגלי

אם אתם צאצאים למשפחה של מגורשים מפורטוגל או ספרד, לרבות צאצאים למשפחות שהגיעו משם למצרים, למרוקו, לטוניס, לאלג'יריה, ללוב, לסוריה, לתורכיה, לבולגריה, ללבנון, לאלבניה או למדינות נוספות, קיים סיכוי רב שאתם זכאים לקבל דרכון פורטוגלי.

בעזרתו, תהפכו גם אתם אזרחים מלאים לכל דבר ועניין של פורטוגל וכתוצאה מכך, של האיחוד האירופי וכך תיהיו זכאים להשכלה אוניברסיטאית חינם במדינות שונות באירופה, בזכות לגור, לבקר ולעבוד באירופה ולהטבות רבות נוספות.

אנו מגישים עבורכם בקשה לקבלת דרכון פורטוגלי ולשם כך גם מבצעים בדיקת זכאות ראשונית למשפחות בהתאם לדיני ההגירה. במידה והנכם זכאים לדרכון וללא עבר פלילי משמעותי, רבים הסיכויים שתקבלו דרכון פורטוגלי ותיהיו זכאים ליתר הזכויות הנלוות.

קיימת כיום הדמנות נדירה ואולי חד פעמית, להפוך לאזרח האיחוד האירופי ולקבל הטבות עצומות בשל כך, כיוון שממשלת פורטוגל נודעת ביחסה החיובי למהגרים ולהענקת אזרחויות ביד רחבה. הממשלה מתקנת עוול היסטורי שנגרם ליהודים בעקבות גירוש ספרד, בעקבות פגיעתם באנוסים ובשל גירוש יהודי פורטוגל.

ההליך כולו מבוצע דרכנו, כולל קבלת אישורים, תרגומים ויתר הנדרש וכל שעליכם לעשות הוא להמתין לקבלת האזרחות. התהליך כולל הגשת בקשה, תרגום מסמכים במשרד החוץ וקבלת אישורים נוטריונים, לרבות על פי אמנת האג-1961, תשלום אגרה והגשת תיק מסודר ותקין. כל שעליכם לעשות הוא לשלוח כעת פרטים ראשוניים דרך האתר ואנו נבצע עבורכם בדיקת זכאות ונסביר כיצד ממשיכים.

צו אימוץ

צו אימוץ הוא צו המתקבל לאחר השלמתו של תהליך אימוץ, תהליך המוסדר בחוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981. החוק קובע ומסדיר את הליך האימוץ, את הכשירות לאמץ, את האופן בו האימוץ יתבצע ועניינים נוספים הקשורים להליך האימוץ.

אם אתם בני זוג נשואים המקיימים משק בית משותף יותר משנתיים (קיימים מקרים שיאושר אימוץ גם לזוג לא נשוי וכן לבני אותו מין), נוכל לבדוק בעבורכם התקיימותם של יתר התנאים הנדרשים לאימוץ, בהביא בחשבון גילכם, דתכם, השכלתכם, יכולת התמיכה בילד, מגום מגורים ויתר הנתונים הנוספים.

במידה והנכם עונים על התנאים, נגיש עבורכם בקשה מלאה וערוכה מופנת לשירות למען הילד ובהמשך גם לבית המשפט, בכדי שתהפכו ממועמד לאימוץ להורה מאמץ, עד קבלתו של צו אימוץ לצורך יציאה לדרך חיים חדשה.

הליך האימוץ לעומד בתנאים, כולל הגשת חומר ומסמכים ולאחר מכן, מפגשים עם עובדת סוציאלית ופסיכולוג, לבחינת התאמתכם כהורים מאמצים ולצורך קבלתו של צו לתקופת ביניים ובסוף התהליך, של צו האימוץ. ככל שהליך האימוץ ייעשה באופן מהיר נכון ויעיל, משכו יתקצר והסיכוי להצלחתו יעלה. ניתן גם לנקוט בהליך ביניים של הכרה בכם כמשפחת אומנה, כך בעת דיון בדבר מעמדו של הילד, יתקצר בזכות כך משך הזמן לקבלת התינוק.

לאופן הגשתו ולאופן ניהול נכון של הליך לשם קבלתו של צו אימוץ, חשיבות ויש לצפות לפתור ולמנוע בעיות אשר עלולות לעלות מצד ההורים הביולוגיים, מטעם השירות למען הילד, מצד המדינה או בתי המשפט. כן, לאחר קבלת צו אימוץ, נפעל עבורכם על מנת שתקבלו גם את הסיוע מהמדינה למימון עלויות גידול הילד.

פנו ונבדוק עבורכם מידת התאמתכם להליך ועמידה בתנאי הסף למתן צו אימוץ, נגיש בקשה לאימוץ ונפעל עד לקבלתו של צו האימוץ לאחר תקופת המבחן, תוך ביצוע וליווי בתהליך כולו.

פירוק שיתוף

חוקים שונים מסדירים יצירתן של מסגרות שיתופיות שונות, לטובת הגשמתם של צרכים עסקיים ומשפטיים שונים. שותפות במסגרת חברה להשגת מטרה או צורך עסקי, הסכמי שיתוף במקרקעין, שותפות ברכוש ונכסים בין בני זוג וכיוצ"ב. שותפיות רבות עולות יפה אך לא מעטות עולות על שרטון ומצריכות פירוקה של השותפות, או פירוקה מכל סיבה אחרת.

את הפירוק יש לבצע באופן יעיל, מהיר ונכון, בהתאם לאופי השותפות ותוך הבנת הדין החל ויישומם של פתרונות נכונים, שיביאו לפירוקה המהיר והיעיל של השותפות. פירוק שותפות יכול להיות בדירת מגורים השייכת לבני זוג, בין שותפים בחברה, בין מחזיקים שונים בנכס מקרקעין, שותפות בעסק, שותפות בזכות וכיוצ"ב. פנייה אלינו תביא לנקיטה בהליך מהיר ונכון לצורך פירוקה של השותפות באופן יעיל בכדי שהשותפות תפורק כהלכה, הנכסים יחולקו, החובות ישולמו וכל שותף יוכל להמשיך בדרכו.

אם המדובר בצורך מהיר לשם פירוקה של חברה, מרצונם של בעלי המניות או בשל חובות, בפירוק וחלוקת דירת מגורים בין בני זוג עקב פירוקו של הקשר הזוגי, בפירוק של שותפות רשומה או לא רשומה, בפירוקה של שותפות במקרקעין בין בעלי זכויות קנייניות בנכס או בפירוקו של משק חקלאי. בכל מקרה נדרש הליך פירוק שונה ונכון אך בכולם כאחד, הצורך לפעול באופן יעיל, מהיר וללא דיחוי בכדי להביא לסיומה המלא של השותפות.

הליך הפירוק מתבצע ביעילות ובמהירות, תוך סיווג הפנייה על ידינו לצורך גיבוש ונקיטה באסטרטגית הפירוק, בהביא בחשבון הדין המתאים וההליך החוקי הראוי, בהביא בחשבון אופי השותפות, כללי המשפט החלים, הסכמים בין הצדדים ומכלול הנסיבות הנוספות.

אנו פועלים לפירוקן של חברות מול רשם החברות, מול בתי המשפט לענייני משפחה לצורך פירוקן של שותפות בין בני זוג, מול רשם השותפויות או רשם המקרקעין, מול רשות האכיפה והגבייה, מול בתי המשפט או מול כל גוף רלוונטי אחר. הפירוק מתבצע במהירות וביעילות לצורך סיומו ולצורך קבלת אישור בידכם, מסמך המעיד על סיומו של הליך הפירוק והשלמתו.

ביטול קנס או דו"ח

נרשם לכם קנס או דו"ח, בין אם קנס מנהלי מטעם המדינה או מהרשות המקומית, קנס ממשטרת ישראל, דו"ח חנייה או כל קנס אחר- אינכם חייבים לשלמו אם ניתן לכם שלא בצדק או בניגוד לדין. באפשרותכם להגיש בקשה לביטול הקנס או לערער עליו. קנסות או דוחו"ת כוללים מנגנוני ביטול או ערעור במסגרת הדין ויש לעשות כך מיידית ובטרם יחלוף המועד הנקוב.

יהיה זה דו"ח שקיבלתם כשנותן הדו"ח לא פעל כפי שהחוק מחייבו לפעול, מבלי שביצעתם את העבירה, דו"ח או קנס שניתן בניגוד להוראות ופסיקת בתי המשפט בנושא או כזה שהמפורט בו אינו משקף נאמנה או בכלל, את העבירה המצויינת בדו"ח. אם אתם מחזיקים בידכם דו"ח או קנס, אנו נדאג לבחון את הנסיבות המשפטיות והעובדתיות ונגבש דרך פעולה על מנת להגיש עבורכם בקשה הולמת בכדי לבטל את הקנס או לערער על הדו"ח.

חוקים שונים קובעים מנגנונים שונים ומועדים שונים לפעול כנגד קנסות ודוחו"ת, לבטלם, לשנותם או לערער עליהם. חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982,פקודת התעבורה [נוסח חדש], פקודת העיריות [נוסח חדש] או כל חוק רלוונטי אחר. לכן, יש לדאוג שמוגשת בקשה נכונה, במועד, כזו שתפרט את כל הטענות החשובות ואת הנסיבות שהדין ובתי המשפט מכירים בהם, על מנת לבטל את הדו"ח, לערער עליו, להקטינו או לשנותו.

שימו לב, אי תשלום הדו"ח או אי נקיטת הליכי ביטול או ערעור, יכולים להביא לחיוב בקנסות נוספים, בריבית ובהצמדה ואין מומלץ לעשות כך. פנו ואנו נבחן את נסיבות המקרה, נייעץ כיצד לפעול ונגיש עבורכם בקשה לביטול הקנס, להפחתת התשלום, להפחתת ריביות והצמדות או שנערער על הקנס, הכל בהתאם לאופי הדו"ח או הקנס ולפי הדין החל ועל פי המתווה המשפטי הנכון.

הגשת שק לפירעון להוצאה לפועל

רבים משלמים בישראל בהמחאות (בצ'קים) אך רבות מהן מתבררות כחסרות כיסוי. כלומר צ'ק או צ'קים שקיבלתם וחזרו עקב ביטול צ'ק, עקב אי כיסוי מספיק (אכ"מ) ומסיבות נוספות.

אם אתם מחזיקים בידכם שטר שלא נפרע (על פי פקודת השטרות, שיק הוא שטר), שלא כובד ולא שולמה לכם מלוא התמורה הנקובה בו, יש להגיש את השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, כנגד כל מי שחתום על השטר וכן כנגד מי שהסב (העביר) את ההמחאה או את השטר.

רבים נותנים צ'קים ללא כיסוי, שוכרי דירות, לקוחות העסק, אנשים פרטיים ואף עסקים וחברות. אנו נפעל עבורכם בכדי שתקבלו את כספכם ואינכם נדרשים לרדוף ולהתרוצץ בעצמכם. השירות כולל פנייה במכתב התראה מיידי לחייב (מי שנתן לכם צ'ק ללא כיסוי) בכדי שייכסה את חובו ולאחר מכן (אם כספכם לא יוחזר לאלתר), נפתח כנגדו תיק בלשכת האכיפה והגבייה על מנת שישלם את הסכום שרשם בהמחאה, נמסור אזהרה לחייב, ננקוט הליכי גבייה והכל בכדי שכספכם ישולם.

בכדי שתקבלו את כספכם נפעיל את לשכת ההוצאה לפועל בכדי לגבות מהחייב מלוא סכום הצ'ק. כן, נחייב אותו הוצאות הליך הגבייה, שכר טרחת עורך דין, הצמדה וריבית. לשם כך, רשות האכיפה והגבייה (לשכת ההוצאה לפועל) מאפשרת לנו לנקוט הליכים מיידיים כנגד החייב, ככל הנדרש, להטיל עיקולים בבנק, בחברות הביטוח או בכל גוף שהחייב מחזיק אצלו כספים.

בנוסף, לקבל כנגד החייב צו הבאה בעזרת משטרת ישראל שתביא אותו לחקירה ברשות האכיפה, לעקל רכוש מבית החייב, לעקל משכורת, לכנס נכסיו ואם נדרש אף למכור את ביתו של החייב. זאת אם ממשיך החייב להתחמק מתשלום חובכם.

לשם כך נגיש בקשה לביצוע שטר על פי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 גם כלפי החייב וגם כנגד הערב, אם חתם ערב לשטר, נזמנם ללשכת ההוצאה לחקור את היכולת הכלכלית האמיתית, נוודא שיופעלו כל הליכי הגבייה וכן הסנקציות מתוקף חוק צ'קים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 עד שתקבלו את כספכם.

דילוג לתוכן