רישום עוסק פטור

מעוניין לפתוח עסק חדש ולא יודע מהי הדרך הנכונה? באמצעות מס' פעולות פשוטות אונליין תוכל לפתוח עוסק פטור לעסק החדש שלך – המסלול הנכון ביותר להקמת עסק בעל מחזור הכנסות קטן! הזדרז להירשם, שכן הכנסות שאינן מדווחות הינן עבירה על החוק. חסוך לעצמך את הבירוקרטיה ותן לנו לעשות בשבילך את השירות תוך ימים בודדים. הזמנת שירות בקליק אחד בלבד.

בהחלטתכם להפוך לעצמאיים, עליכם לבחור את המסלול המתאים ביותר, שכן החוק מתיר מספר דרכים להירשם כעצמאיים, ובניהן הפשוטה ביותר – רישום כעוסק פטור. 

על מנת להחליט מהו המסלול הנכון ביותר לעסק שלכם  – עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ, עליכם יהיה לשקול מיני שיקולים, כשהעיקרי ביניהם הינו הוצאות למול הכנסות של העסק.

בכדי להירשם כעוסק פטור עליכם לעמוד בשני תנאי סף:

 1. מחזור ההכנסות של העוסק אינו עולה על 100,491 ₪ בשנה, נכון לשנת 2020. יש להדגיש כי אין המדובר ברווח, אלא בסך ההכנסות מהעסקאות ברוטו.
 2. אינכם עוסקים במקצועות חופשיים ו/או מקצועות טיפוליים כדוגמת מהנדסים, רופאים, אדריכלים, עורכי דין וכיו"ב. כמו כן חברה בע"מ אינה יכולה להירשם כעוסק פטור.

רשויות המס

עסק הנרשם כעוסק פטור, הינו פטור מתשלום מס ערך מוסף בלבד

כפועל יוצא של כך, הרי כי דינו של עוסק פטור לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי זהה לדין עוסק רגיל. 

דהיינו, כל בעל עסק, ולרבות עוסק פטור, מחויב בפתיחת תיק במס הכנסה וביטוח לאומי וכן מחויב בהגשת דוחות שנתיים בגין ההכנסות מידי שנה. 

כמו כן ועל אף הפטור ממס ערך מוסף, עליכם יהיה לפתוח תיק גם במע"מ, שם תוכלו לבדוק אם עיסוקכם מוכר כעיסוק חוקי לרישום כעוסק פטור, וכן עמידה בתקרת ההכנסות הקבועה בחוק, לפי צפי ההכנסות. 

ומה בנוגע לעובד שכיר המעוניין לפתוח עוסק פטור?

הכנסתו של עובד שכיר אינה קשורה לעוסק הפטור, ומשכך, עובד שכיר זכאי להירשם כעוסק פטור, במקביל לעבודתו כשכיר, ובלבד כי הינו עומד בקריטריונים דלעיל. 

טפסים שיש להגיש בעת הרישום

 • צילום תעודת זהות 
 • צילום המחאה מבוטלת מחשבון עו"ש של העסק או אישור של פרטי חשבון בנק מהבנק
 • העתק הסכם שכירות או רכישת מקום בית העסק
 • טופס רישום לצרכי מע"מ מס' 821 – טופס בקשה
 • אישור רשמי או תעודה או רישיון עיסוק    

יתרונות לצד חסרונות 

לפתיחת עוסק פטור ישנן שלל יתרונות, כאשר הבולט ביותר הינו הפטור מתשלום מס ערך מוסף, הפוטר את בעל העסק מהוספת תשלום של 17% מע"מ בהצעת המחיר ללקוחותיו. 

כמו כן, יתרון נוסף הינו הדיווח למע"מ אשר יש לבצעו אחת לשנה בלבד במקום אחת לחודשיים כנדרש מעוסק מורשה.

יתרה מכך, בשל היותו של העוסק הפטור עסק בעל הכנסות קטנות באופן יחסי לעוסק המורשה ולחברה בע"מ, הרי כי שכר הטרחה המשולם לרואי החשבון עבור הטיפול בתיקים, על פי רוב יהא נמוך יותר משכר הטרחה המשולם לטיפול בעוסק מורשה ו/או בחברה בע"מ. 

לצד היתרונות דלעיל, חסרון בולט בעוסק פטור הינו אי קבלת החזר המע"מ על הוצאות העסק, ומשכך עוסק פטור אינו יכול להוציא חשבוניות ללקוחותיו. אך חשוב לציין כי כמו כל עסק עצמאי אחר, העוסק הפטור זכאי לקבל החזרים ממס הכנסה בגין הוצאותיו.

ככל והינכם עונים על הקריטריונים דלעיל, הינכם עומדים בזכאותכם להירשם כעוסק פטור. ויובהר, כי כאשר הכנסת העסק עולה על התקרה הקבועה בחוק, המתעדכנת מידי שנה, מחובתכם להפוך לעוסק מורשה ולדאוג לתיקון הרישום על כך

שאלות:

 1. כמה זמן אורך התהליך?

לאחר מילוי את הפרטים באתר, משרדנו יתחיל בשירות ויצור עמכם קשר תוך 24 שעות לטובת אימות הפרטים שמולאו באתר. מיד לאחר אימות הנתונים משרדנו יגיש בקשת לפתיחת התיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי באופן מקוון ובדרך המהירה ביותר, ומכאן תוך מספר ימים בודדים תקבלו אישור על פתיחת התיקים בצירוף תעודת עוסק הפטור שלכם.  

 1. האם ניתן לבצע את השירות אונליין בלבד? 

התשובה היא כן! באמצעות מספר פעולות פשוטות אונליין בלבד.

 1. כל כמה זמן צריך להגיש דוח למע"מ ומס הכנסה בעוסק פטור? 

עוסק פטור יגיש את הדוח למע"מ ולמס הכנסה פעם בשנה בלבד (להבדיל מעוסק מורשה הנדרש להגיש מספר פעמים בשנה). 

 1. מהי תקרת הפטור של מחזור הכנסות לעוסק פטור? 

נכון לשנת 2020, כאשר מחזור ההכנסות של העסק אינו עולה על 100,491 ₪ בשנה. יש להדגיש כי אין המדובר ברווח, אלא בסך ההכנסות מהעסקאות ברוטו.

 1. האם עובד שכיר יכול לפתוח עוסק פטור?

התשובה היא כן! הכנסתו של עובד שכיר אינה קשורה לעוסק הפטור, ומשכך, עובד שכיר זכאי להירשם כעוסק פטור, במקביל לעבודתו כשכיר, ובלבד כי הינו עומד בקריטריונים לפתיחת עוסק פטור. 

 1. אלו עיסוקים אינם זכאים להירשם כעוסק פטור?

כל בעלי המקצועות החופשיים כגון מהנדסים, רופאים, אדריכלים, עורכי דין וכיו"ב. חברה בע"מ גם היא אינה יכולה להירשם כעוסק פטור.

כדאי לדעת:

 1. פתיחת עוסק פטור פוטר את בעל העסק מתשלום מע"מ ובכך למעשה נהנה מיתרון גדול של אי הוספת תשלום בסך 17% מע"מ בהצעות המחיר ללקוחותיו. 
 2. העוסק הפטור זכאי לקבל החזרים ממס הכנסה בגין הוצאותיו. ככל שהרווח נמוך יותר, כך תשלומי המס גם הם נמוכים יותר. משכך, על אף כי עוסק פטור אינו זכאי בקבלת החזרי מע"מ, הרי כי שמירת ההוצאות ודיווחן תקטין את הרווח ובהתאם תשלומי המס יהיו נמוכים יותר.

מייסדים

יחד עם הקמת חברה בע"מ ורישום חברה אצל רשם החברות, מייסדי החברה נדרשים להגיש מספר מסמכי רישום פרוצדורליים לרשם החברות על מנת לאפשר את הקמתה של החברה, קרי; תקנון, הצהרות בעלי מניות ודירקטורים. עם זאת, דווקא אחד המסמכים החשובים ביותר לתפקודה התקין ולהצלחתה של חברה אינו נמנה על רשימת המסמכים והטפסים שיש להגיש לרשם החברות וזהו הסכם המייסדים. הסכם מייסדים הוא, אם תרצו, דומה מאוד בעיקרו להסכם ממון בין בני זוג. כאשר בני זוג עומדים להתחתן, הכל נראה מדהים ויש תחושה שהם לעולם לא יריבו או יפרידו כוחות, יחד עם זאת, בדומה לאחוזי הגירושין בין בני זוג (העומד על כמעט על 30%), גם אחוז החברות שמתפרקות אינו נמוך כלל, והמציאות מראה ששותפים רבים בוחרים לפרק את השיתוף, או לקחת אותו לכיוונים שונים ממה שהם תכננו בראשית דרכם, וחלקם הגדול בתוך השנתיים הראשונות.

הסכם מייסדים נועד לקבוע את מערכת היחסים בין השותפים, חלוקת תפקידים, חלוקת עבודה ויחסי השקעה במהלך השותפות. חלק נוסך וחשוב לא פחות הוא פתרונות הנוגעים למקרה של פירוק השותפות, במקרה של רצון של אחד השותפים למכור את חלקו לאחרים או לשותף האחר.

בראש ובראשונה הסכם מייסדים נועד להגן על השותפים ולהבטיח כי לא יהיה ניתן לפגוע במעמדם בתוך השותפות. לא אחת היחסים בין השותפים אינם שוויוניים ולכן בכל מקרה בו שותף אחד מחזיק יותר מניות משותף אחר הוא מקרה שבו הסכם המייסדים יהיה חיוני עוד יותר בשל היכולת של הרוב להכריע בהצבעות בחברה.

הסכם טוב לא אמור להפחיד או להבריח אף אחד מן הצדדים אלא אמור להעניק מסגרת עבודה לטובת החברה, על מנת שהיא תתפקד בצורה תקינה ללא ענן של חוסר וודאות שמרחף מעל לראשה.

משרדנו מעניק שירות של ניסוח הסכם מייסדים תוך שמירה על האינטרס של כל אחד מן המייסדים, וכאמור נועד, בראש ובראשונה לקדם את האינטרס של הצלחת החברה ומקסום רווחיה.

חברה בע"מ – הליך הרישום

רבים מאיתנו חושבים על פתיחת חברה אך לא יודעים מהו ההליך הנדרש לשם כך, מה משמעותה של חברה בע"מ, אילו מסמכים יש להגיש, ובעיקר לא מעט חששות לרגל תחילתה של דרך חדשה. 

משרדנו אשר עוסק במשפט המסחרי, מעניק לכם שירות קל ומהיר בהליך פתיחתה של חברה בישראל.

משרדנו ילווה אתכם מהרגע הראשון של הקמת החברה, ידאג לאינטרסים שלכם כבעלי המניות של החברה, לרבות הכנת הסכמים שונים, חוות דעת משפטיות והתנהלות שוטפת מול רשם החברות.

אז מהי בעצם חברה בע"מ?חברה בע"מ (קרי; חברה מוגבלת במניות), הינה גוף משפטי בעל יישות משפטית נפרדת מבעליה ובעצם כך הינה בעלת כשרות כלכלית המחזיקה באחריות מלאה לכלל פעולותיה של החברה, לרבות זכויותיה וחובתיה. חברה יכולה להתאגד על ידי אדם אחד או יותר, והרי שמהיום בו נרשמה ברשם החברות, הופכת החברה ליישות עצמאית ונפרדת כאמור. 

משמעות הדבר, כי החבות הכספית של בעלי המניות בחברה הינה מוגבלת עד לגובה סכום המניות בהן השקיעו בחברה, וזאת למעט מקרים חריגים בהם יפעיל בית המשפט שיקול דעת להרמת מסך ההתאגדות (ובעצם כך יאפשר "לרדת לנכסיהם" של בעלי המניות בחברה). 

בשונה מחברה בע"מ, הרי שחברה שאינה בע"מ (קרי; אינה מוגבלת במניות), מקיימת מצב משפטי לפיו חובותיה של החברה כחובתיהם של בעלי המניות

אילו מסמכים יש להגיש לרשם החברות לצורך פתיחתה של חברה?

ראשית עליכם לבחור שם לחברה, כאשר השם אינו יכול להיות זהה לשם חברה קיימת ו/או דומה לו – מצב שכזה יוביל לפסילת השם על ידי רשם החברות ובכך יעכב את הליך הרישום. 

כמו כן, לא יבחר שם אשר עשוי להטעות או לפגוע בתקנות הציבור וכן שם המצביע כי החברה הינה גוף ממלכתי, עירוני וכיוצ"ב. 

תקנון החברה – 

כל חברה נדרשת בתקנון, כאשר דינו כדין חוזה בין בעלי מניות לבין החברה, כמו כן בין בעלי המניות לעצמם. 

את שם החברה הנבחר יש לכתוב בראש התקנון, כמו כן את מטרותיה, פרטים בדבר הון המניות הרשום של החברה, עבירות המניות, וכן פרטים בדבר הגבלת האחריות. 

בעלי המניות רשאים להסדיר בתקנון נושאים אחרים אותם הם מעוניינים לעלות על הכתב. 

הצהרת בעלי המניות בחברה – על בעלי המניות להצהיר כי הם כשירים לייסד חברה ולהחזיק בה מניות, ואינם מוגבלים על פי דין, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל ופקודת פשיטת הרגל. 

הצהרת דירקטורים ראשונים – על הדירקטורים הראשונים להצהיר כי הם כשירים לייסד חברה ולהחזיק בה מניות, ואינם מוגבלים על פי דין, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל ופקודת פשיטת הרגל. כמו כן עליהם להצהיר כי הם נכונים ומתכוונים לכהן כדירקטורים של החברה.

דילוג לתוכן