האם כל ההוצאות שאני משלם עכשיו נחשבות להוצאות מוכרות?

בוודאי, יש לשמור את הקבלה עבור האגרה הממשלתית ואת החשבונית שננפיק לך לאחר סיום הרישום באתר, ואלו מוכרים לך כהוצאה מוכרת במס. ניתן להתקזז עבורם בעריכת דו"ח רווח והפסד של החברה.

מה המשמעות של בע"מ (בערבון מוגבל)?

בשל היותה של חברה ישות משפטית עצמאית, נהנה בעל המניות מחסינות לתביעות אישיות בגין מעשי החברה אלא במקרים קיצוניים. זהו אחד היתרונות המובהקים ביותר שיש לחברה בע"מ על פני עוסק מורשה.

למה כדאי להקים חברה?

יתרונות:
1. הגבלת אחריות – החברה היא אישיות משפטית נפרדת, בעלי המניות מוגנים ע"י הגבלת האחריות.
2. גמישות בגיוס הון – גיוס הון באמצעות בטוחות ומשכונות, יצירת שיעבוד צף כנגד הלוואות. בנוסף, ניתן לפצל חלקי בעלות באמצעות אג"ח, אופציות.
3. יעילות כלכלית
4. גמישות בהעברת בעלות – נושא העברת הבעלויות בחברה גמיש יותר מאשר בשותפות, בעל מניות יכול למכור את מניותיו לכל אדם אחר בכל עת בניגוד לשותפות.
5. גמישות בשיתוף רבים
6. מבנה ומשטר מוסדרים – תקנון, שינוי החלטות, הדברים מוסדרים בחוק החברות.
7. שיקולי מס

חסרונות:
1. הוצאות ייסוד ורישום – לעסק קטן הרישום כחברה לא משתלם. לעסק משמעותי וגדול החסרונות הם זניחים.
2. הוצאות ביקורת וחשבונות – מינוי רו"ח, הנהלת חשבונות וכו' (לחברות שהיקף העסקים שלהם נמוך מ-500,000 ₪ בשנה ויש להן פחות מ-20 בעלי מניות יש פטור ממינוי רו"ח).
3. שיקולי מס

מהי עלות האגרה לפתיחת חברה אצל רשם החברות?

חדש! החל משנת 2018, ישנה עלות אגרה מופחתת לרישום חברה, בגובה 2,176 ₪ – למגישים באופן מקוון בלבד. עורך דין שלא יגיש את הבקשה באופן מקוון יגבה לעומת זאת אגרה בגובה 2,614 ש"ח. מדובר על סכום אחיד אשר משלם כל אדם אשר מעוניין להקים חברה. סכום זה אינו כולל את תשלום שכר טרחת עורך הדין המטפל בבקשה, אשר מתבצע בנפרד בעת הרישום במערכת האוטומטית.

מהם היתרונות ברישום חברה אונליין?

תוכלו להקים חברה מכל מקום ובכל זמן, ללא הצורך בבזבוז זמן יקר וכסף רב, הנובע מקיום פגישות מרובות עם עורכי דין, עד להקמת החברה בפועל. המערכת הינה עצמאית ומאפשרת לכל אחד להקים את החברה בתוך דקות, כאשר עורך הדין מעניק את הליווי והמסגרת המשפטית.

מי מבצע את הרישום בפועל?

עורך דין ממשרד דוד פרנק ושות' מטפל בהליך רישום חברה בע"מ, ומלווה את התהליך עד למועד ההקמה של החברה. תהליך הרישום כולל הגשה של כל מסמכי התאגיד: תקנון, תצהירי בעלי מניות וטופס בקשה להקמת חברה כדין.

בתוך כמה זמן החברה תוקם?

הליך הרישום דרך המערכת האוטומטית הוא הליך הרישום המהיר ביותר שקיים כיום בארץ. הבקשה נשלחת ביום העסקים הקרוב אל רשות התאגידים, ומשם בדרך כלל לוקח כ-48 שעות (ימי עסקים) עד לקבלת תעודת ההתאגדות ומספר ח.פ. של החברה.

דילוג לתוכן