האם כל ההוצאות שאני משלם עכשיו נחשבות להוצאות מוכרות?

בוודאי, יש לשמור את הקבלה עבור האגרה הממשלתית ואת החשבונית שננפיק לך לאחר סיום הרישום באתר, ואלו מוכרים לך כהוצאה מוכרת במס. ניתן להתקזז עבורם בעריכת דו"ח רווח והפסד של החברה.

דילוג לתוכן